selectiebeleid DFC

selectiebeleid DFC

Het selectiebeleid:

Als er een onderwerp is wat regelmatig bij een voetbalvereniging onderwerp van gesprek is, is dat ongetwijfeld het selectiebeleid. Niet alleen bij de spelers en het kader maar zeer zeker ook bij de ouders. Voor v.v. Dronrijp en vv Foarút is gewenst dat een zo groot mogelijk aantal spelers de ambitie heeft om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en dus ook in het eerste team van zijn/haar leeftijdsklasse zou kunnen spelen.

 

Dit betekent dat op het selectiemoment de beste spelers geselecteerd worden voor het eerste team in hun leeftijdsklasse, maar dat tevens bij de indeling van de overige teams met dit uitgangspunt rekening wordt gehouden. Voorkomen moet worden dat er teams gaan ontstaan waarin alleen de minder getalenteerde spelen. Hierdoor is het voor de spelers moeilijk om tot een hoger niveau te komen.

Daarnaast moet voorkomen worden dat spelers gedemotiveerd raken en er de brui aan geven.

De selecties worden bepaald door coördinatoren, leiders, trainers en waar nodig hoofd voetbalzaken SJO. Voor de niet selectieteams wordt zoveel als mogelijk ingedeeld op leeftijd en aanwezige vrienden/vriendinnen.

 

Doelstelling en Ambitie: 

-       Voor selectieteams gediplomeerde trainers die ook de wedstrijden coachen. Voor alle andere teams kundige ouders, junioren of andere betrokkenen (liefst uit de dorpen). Waar nodig is coaching mogelijk vanuit de vereniging.

 

Uitgangspunten selectiebeleid:

-     Selectieteams worden samengesteld aan de hand van de criteria techniek, fysiek, inzicht/tactiek en mentaliteit/instelling.

-     Alle eerste jeugdteams zijn selectieteams.

-     Getracht wordt te streven bij de selectieteams naar 14 spelers per elftal en 9 spelers per zevental.

-     Wanneer het aantal teams het toelaat worden 2e teams zoveel mogelijk samengesteld uit talentvolle 1e jaar spelers. Hiermee wordt een soort van ‘schaduwselectieteam’ samengesteld met spelers die de capaciteiten hebben om het jaar daarop door te stromen naar het 1e team.

-     Bij niet selectieteams in de pupillen wordt als regel ingedeeld op leeftijd.

-     Ook wordt bij de indeling tevens rekening gehouden met sociale aspecten, te weten vriendjes, vriendinnen e.d.

-     Bij de samenstelling van de teams wordt tevens rekening gehouden met een logische teamindeling, m.a.w. een verdeling tussen aanvallend en verdedigend ingestelde spelers en een vaste keeper.

-     Gedurende het seizoen kunnen spelers die een buitengewone vooruitgang hebben geboekt doorgeschoven worden naar een hoger team. Om te voorkomen dat er situaties gaan ontstaan waarbij er meerdere malen met spelers wordt geschoven, is de winterstop het aangewezen moment om tot doorstroming over te gaan. Coördinator(en), trainers, leiders en Hoofd voetbalzaken SJO bepalen of er sprake kan zijn van een overplaatsing.

-     In principe wordt een speler niet teruggeplaatst naar een lager team, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

  • Motivatie
  • Trainingsopkomst
  • Ongewenst gedrag
  • Kwaliteit verlies door b.v. blessures enz.

 

 Voorwaarden selectiebeleid:

 

-     Aan het selectiebeleid kan alleen uitvoering worden gegeven op het moment dat er sprake is van 2 of meer teams per leeftijdscategorie.

 

Selectie procedure:

 1. De teamindeling wordt bekend gemaakt door Hoofdvoetbalzaken van de SJO.

2. Indien er meerdere trainers en/of leiders zijn per team is één daarvan Hoofdtrainer en de ander assistent, de hoofdtrainer en de leider spreekt mee in selectiebeleid.

3 Indien de trainer of leider direct familielid is (vader of moeder) van betreffende pupil, dan onthoudt hij/zij zich/haar van stem, dit om de onpartijdigheid van betrokkenen te garanderen.

4. Indien er geen unaniem besluit kan worden genomen over de indeling dan beslist Hoofdvoetbalzaken. Deze is onafhankelijk en aangesteld door de jeugdcommissie.

5. Als de Hoofdvoetbalzaken het niet weet, dan beslist de jeugdcommissie.

6. De jeugdcommissie behoudt het recht om een teamindeling op basis van sociale gronden te wijzigen. Ze zullen dit met betrokkenen communiceren. (spelers, ouders, leiders/trainers).

7. Het naar buiten brengen van de teamindeling gebeurt pas na goedkeuring van de jeugdcommissie. (1 juni)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!